25641008 1

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับรองระบบ GMP และ HACCP ในสถานประกอบการเพื่อการส่งออก ครั้งที่ 10/2564 ผ่านระบบ ZOOM พร้อมด้วย สพ.ญ.ธนิดา หรินทรานนท์ ผชช.ด้านมาตรฐานการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ สพ.ญ.คชาภรณ์ เต็มยอด ผชช.ด้านพัฒนาระบบและรับรองคุณภาพเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ น.สพ.อภินันท์ คงนุรัตน์ รักษาการ ผอ.สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ น.สพ.อนุชา มุมอ่อน ผอ.กลุ่มตรวจสอบมาตรฐานด้านการปศุสัตว์ สัตวแพทย์ประจำโรงงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมม้ากัณฐกะ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์  อ่านรายละเอียด