25641011 1e

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการประชุมอบรมวิธีการใช้ Antigen Test Kit ชุดตรวจโควิดด้วยตนเอง โดยมีนายสมเกียรติ พันธ์ศรี ผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมปศุสัตว์เข้ารับการอบรม การอบรมดังกล่าว กรมปศุสัตว์ได้เชิญ นายสัตวแพทย์ธีรศักดิ์ ชักนำ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ จากกรมควบคุมโรคมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ได้รับทราบถึงวิธีการเก็บตัวอย่างและขั้นตอนการใช้ไม้ SWABเก็บสารคัดหลั่งจากโพรงจมูกอย่างถูกวิธี สามารถนำไปปฏิบัติเพื่อตรวจคัดกรองเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของตนเองแบบเชิงรุก ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ พญาไท

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในปัจจุบันกรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการปรับมาตรการผ่อนคลายความเข้มงวดให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานของกรมปศุสัตว์บางส่วน กลับมาปฏิบัติราชการภายในสถานที่ที่ตนสังกัดอยู่ โดยจัดให้มีสัดส่วนของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมและให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 D-M-H-T-T-A ได้แก่ D อยู่ไว้ให้ห่าง M ใส่แมสก์ H หมั่นล้างมือ T ตรวจวัดอุณหภูมิ T ตรวจเชื้อโควิด-19 และ A ใช้แอปไทยชนะและหมอชนะ
สำหรับการประชุมอบรมดังกล่าว ได้จัดขึ้นแบบเว้นระยะห่างทางสังคม โดยมีตัวแทนเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์พญาไท 18 หน่วยงาน จำนวน 36 คน เข้ารับการอบรมในห้องประชุมพระพิรุณ และห้องประชุมม้ากัณฐกะ และเจ้าหน้าที่ในศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จ.ปทุมธานี สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ และหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์อื่นๆ ที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ เข้าร่วมอบรมประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom Meeting อีกด้วย อ่านรายละเอียด


บันทึก
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็น
ยอมรับทั้งหมด
ปฏิเสธทั้งหมด
Essential
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องยอมรับให้เปิดใช้งาน
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้
ยอมรับ
Functional
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งาน สามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เท่านั้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เนื่องจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์มีการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเว็บไซต์อื่นหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยกรมปศุสัตว์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เป็นต้น โดยผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ