20 10 64 01

วันพุธที่  20  ตุลาคม  2564  เวลา  10.00 น. นายสัตวแพทย์​สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์​   มอบหมาย นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์  โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ในฐานะ โฆษกกรมปศุสัตว์ ร่วมแถลงข่าว ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาส 3 และ ผลกระทบน้ำท่วมกับกับภาคการเกษตร  ผ่านระบบ ZOOM รายละเอียดคลิก