2564 11 24d 001"ประชุมหารือการขอคืนสถานภาพปลอดกาฬโรคแอฟริกาในม้าของประเทศไทย"

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมหารือการขอคืนสถานภาพปลอดกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African Horse Sickness Free Status) ของประเทศไทย กับทางองค์การสุขภาพสุขภาพสัตว์โลก (OIE) โดยมีนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และคณะผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ร่วมต้อนรับ Dr.Susanne Munstermann ที่ปรึกษาจากองค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE) Mr.Harald Link นายกสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยและคณะ เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการปลอดกาฬโรคแอฟริกาในม้าของประเทศไทย ติดตามการดำเนินกิจกรรมการเฝ้าระวังเฉพาะกลุ่มเฉพาะพื้นที่ (sentinel surveillance) ในพื้นที่สวนสัตว์หรือพื้นที่ชายแดน และศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการตรวจกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African Horse Sickness: AHS)

ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 กรมปศุสัตว์