0110256501

วันจันทร์ที่ 10 มกราคม .. 2565 เวลา 13.30 . นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมเตรียมรับการตรวจประเมินด้านสุขภาพสัตว์ปีกจากสหภาพยุโรป ห้องประชุมม้ากัณฐกะ กรมปศุสัตว์

ภาพ ธงชัย สาลี  สลก