2565 01 11 013
วันอังคารที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 09.09 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมปศุสัตว์ พร้อมรองอธิบดีทั้ง 4 ท่าน ประกอบด้วย นายสุรเดช สมิเปรม นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมปศุสัตว์เข้าร่วมพิธี ซึ่งพิธีดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่กรมปศุสัตว์ รวมทั้งผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ทั้งนี้มีการเว้นระยะห่างทางสังคมเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVIT-19 ด้วย ณ ลานเอนกประสงค์ หน้าตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ พญาไท กรุงเทพฯ

ข่าว จิราภรณ์ เกตุบูรณะ / ภาพ  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

2565_01_11_001.jpg 2565_01_11_002.jpg 2565_01_11_003.jpg

2565_01_11_004.jpg 2565_01_11_005.jpg 2565_01_11_006.jpg

2565_01_11_007.jpg 2565_01_11_008.jpg 2565_01_11_009.jpg

2565_01_11_010.jpg 2565_01_11_011.jpg 2565_01_11_012.jpg

2565_01_11_013.jpg 2565_01_11_014.jpg 2565_01_11_015.jpg

2565_01_11_016.jpg 2565_01_11_017.jpg 2565_01_11_018.jpg

2565_01_11_019.jpg 2565_01_11_020.jpg 2565_01_11_021.jpg

2565_01_11_022.jpg 2565_01_11_023.jpg 2565_01_11_024.jpg

2565_01_11_025.jpg 2565_01_11_026.jpg 2565_01_11_027.jpg

2565_01_11_028.jpg 2565_01_11_029.jpg 2565_01_11_030.jpg

2565_01_11_031.jpg 2565_01_11_032.jpg 2565_01_11_033.jpg

2565_01_11_034.jpg 2565_01_11_035.jpg 2565_01_11_036.jpg

2565_01_11_037.jpg 2565_01_11_038.jpg 2565_01_11_039.jpg

2565_01_11_040.jpg 2565_01_11_041.jpg 2565_01_11_042.jpg

2565_01_11_043.jpg 2565_01_11_044.jpg 2565_01_11_045.jpg

2565_01_11_046.jpg 2565_01_11_047.jpg 2565_01_11_048.jpg

2565_01_11_049.jpg 2565_01_11_050.jpg 2565_01_11_051.jpg

2565_01_11_052.jpg 2565_01_11_053.jpg 2565_01_11_054.jpg

2565_01_11_055.jpg 2565_01_11_057.jpg 2565_01_11_060.jpg

2565_01_11_061.jpg