926601

วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 16.30 น.  นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ  กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการ มข. โคบาลอาสารักษาวัวลัมปี สกิน ครั้งที่ 1/2565 เพื่อรายงานความก้าวหน้าโครงการ มข. โคบาลอาสารักษาวัวลัมปี สกิน สำหรับโครงการ มข. โคบาลอาสารักษาวัวลัมปี มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการป้องกันและรักษาโรคลัมปี สกิน และฝึกโคบาลอาสาหมู่บ้านในตำบล และมหาวิทยาลัยเครือข่าย โดยความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้โครงการหนึ่งมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U27) ที่ได้นำร่องโครงการ "มข.โคบาลอาสารักษาวัวลัมปี สกิน" พื้นที่จังหวัดขอนแก่น เริ่มต้นวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ไว้ให้การช่วยเหลือเกษตรกร จำนวน 15 ตำบล แบบบูรณาการหน่วยงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และกรมปศุสัตว์ โดยอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาอาสา ได้ผลจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการป้องกันรักษาวัวลัมปี สกิน ช่วยลดอัตราป่วยหนัก และลดอัตราการหายของวัวป่วย อัตราการตายของวัวป่วยไม่เกินร้อยละ 3 ทำให้เกษตรกรผู้ร่วมโครงการอุ่นใจ เนื่องจากภาคอีสานและภาคเหนือมีอัตราการป่วยเพิ่มขึ้นมากที่สุด และเป็นกลุ่มจังหวัดที่มียอดตายสะสมสูงที่สุด จึงได้เสนอโครงการขยายผล "มข. โคบาลอาสารักษาวัวลัมปี สกิน" ไปพื้นที่เร่งด่วน ณ ห้องทำงานรองอธิบดี ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์


บันทึก
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็น
ยอมรับทั้งหมด
ปฏิเสธทั้งหมด
Essential
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องยอมรับให้เปิดใช้งาน
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้
ยอมรับ
Functional
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งาน สามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เท่านั้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เนื่องจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์มีการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเว็บไซต์อื่นหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยกรมปศุสัตว์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เป็นต้น โดยผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ