2565 04 11a 018

วันจันทร์ที่  11  เมษายน  2565  นายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะผู้บริหารฯ  กราบสักการะขอพรพระพุทธอุดมสุข และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรม จัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์  9 รูป  โดยมีเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ร่วมสรงน้ำพระ และ รดน้ำขอพรฯ  เพื่อความเป็นสิริมงคล และสืบสานประเพณีไทยเนื่องในวันสงกรานต์  โดยได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันโควิค-19  ณ กรมปศุสัตว์ พญาไท กรุงเทพฯ
2565_04_11a_001.jpg 2565_04_11a_002.jpg 2565_04_11a_003.jpg

2565_04_11a_004.jpg 2565_04_11a_005.jpg 2565_04_11a_006.jpg

2565_04_11a_007.jpg 2565_04_11a_008.jpg 2565_04_11a_009.jpg

2565_04_11a_010.jpg 2565_04_11a_011.jpg 2565_04_11a_012.jpg

2565_04_11a_013.jpg 2565_04_11a_014.jpg 2565_04_11a_015.jpg

2565_04_11a_016.jpg 2565_04_11a_017.jpg 2565_04_11a_018.jpg

ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง / ข่าว พิจารณา สามนจิติ / กลุ่มเผยแพร่ / สลก