2565 04 28b 001
วันพฤหัสบดีที่ 28  เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และนายเกรียงศักดิ์  ประทีปวิศรุต  ผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)ในความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์กับองค์การคลังสินค้า โดยมี นายเศกสรรค์  สวนกูล  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ และนายอำพล วริทธิธรรม ผู้อำนวยการองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ร่วมลงนาม พร้อมด้วยผู้แทนจากกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ และสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามครั้งนี้  ณ  ห้องประชุมบุรฉัตรไชยากร  ชั้น  4  สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์  จังหวัดนนทบุรี
 
สำหรับการลงนามบันทึกความเข้าใจในความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันส่งเสริมพัฒนาด้านการปศุสัตว์โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการปศุสัตว์ในทุกมิติ ทั้งทางด้านวิชาการ ด้านฐานข้อมูล ด้านการผลิต และด้านการตลาดการปศุสัตว์ รวมถึงถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการปศุสัตว์ให้แก่บุคลากรขององค์การคลังสินค้าและบุคลากรที่เกี่ยวเนื่องในด้านการปศุสัตว์ได้เข้าใจ อาทิ การควบคุมคุณภาพการเลี้ยงสัตว์ให้ได้มาตรฐาน GAP (Good Agricultural Practices : การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี) การแปรรูปสินค้าปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice : หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตสินค้า) การบริหารจัดการวัตถุดิบ การเก็บรักษาวัตถุดิบ ระบบการขนส่ง ผลิตภัณฑ์แปรรูปด้านปศุสัตว์และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ด้านการปศุสัตว์ด้วยนวัตกรรมใหม่เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิ เข้าถึงและสามารถนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมพัฒนาและเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ด้านการปศุสัตว์ให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด  เพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร และกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ให้เกษตรกรมีความอยู่ดี กินดีอย่างยั่งยืน และร่วมกันหาแนวทางส่งเสริมพัฒนาด้านการปศุสัตว์ให้สอดรับกับแนวนโยบาย “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด”
ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง / ข่าว จิราภรณ์ เกตุบูรณะ / กลุ่มเผยแพร่ / สลก.

บันทึก
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็น
ยอมรับทั้งหมด
ปฏิเสธทั้งหมด
Essential
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องยอมรับให้เปิดใช้งาน
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้
ยอมรับ
Functional
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งาน สามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เท่านั้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เนื่องจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์มีการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเว็บไซต์อื่นหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยกรมปศุสัตว์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เป็นต้น โดยผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ