2565 05 02d 001

        วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์  โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานจัดงานมหกรรมโคเนื้อแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2565 โดยมี นายวิวัฒน์  ไชยชะอุ่ม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์เชาวฤทธิ์ บุญมาทิต ผู้อำนวยการกองแผนงาน นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าประชุมเพื่อร่วมกันพิจารณาแผนการจัดนิทรรศการงานมหกรรมโคเนื้อแห่งชาติ รวมถึงการเตรียมความพร้อม และซักซ้อมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะทำงานเพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมลีลาวดี 1 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์
 
        ทั้งนี้ มหกรรมโคเนื้อแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2565 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 19 พฤษภาคม 2565 ที่ศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยภายในงานมีกิจกรรมมากมาย เช่น การประกวดโคเนื้อพันธุ์อเมริกันบราห์มัน โคเนื้อลูกผสมยุโรป และโคเนื้อลูกผสมบราห์มัน ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ ถ้วยรางวัลจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายประภัตร โพธสุธน) การประกวดแพะเมืองสุพรรณ การสัมมนาการเลี้ยงควายจังหวัดสุพรรณบุรี การสัมมนาการเลี้ยงไก่สวยงาม สาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ การจัดแสดงนิทรรศการ การจำหน่ายพันธุ์สัตว์ คลินิกปศุสัตว์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2565_05_02d_001.jpg 2565_05_02d_002.jpg 2565_05_02d_003.jpg

2565_05_02d_004.jpg 2565_05_02d_005.jpg 2565_05_02d_006.jpg

ข่าว วรรณกร ชัยรัตน์ / ภาพ ศุภกาญจน์ สายทอง / กลุ่มเผยแพร่ / สลก.