2565 05 05 243

กรมปศุสัตว์จัดงานวันสถาปนากรมฯครบรอบ 80 ปี  5 พฤษภาคม 2565  ภายใต้หัวข้อ “ย้อนรำลึก 8 ทศวรรษ 80 ปี วิถีชาวปศุสัตว์สู่การพัฒนาประเทศ สืบสานงานตามพระราชปณิธานตามรอยพ่อของแผ่นดิน ” โดยมี  ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธานพิธีเปิดงานวันสถาปนากรมปศุสัตว์ครบรอบ 80 ปี พร้อมอ่านสารแสดงความยินดีของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และมอบโล่รางวัล คนดีศรีปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายประภัตร โพธิสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์  โยธคล  นายสัตวแพทย์โสภัชย์  ชวาลกุล  รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ แขกผู้มีเกียรติ  ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีฯ  ในวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565  ณ กรมปศุสัตว์  พญาไท  กรุงเทพฯ รายละเอียดเพิ่มเติม

 

2565_05_05_001.jpg 2565_05_05_002.jpg 2565_05_05_003.jpg

2565_05_05_004.jpg 2565_05_05_005.jpg 2565_05_05_006.jpg

2565_05_05_007.jpg 2565_05_05_008.jpg 2565_05_05_009.jpg

2565_05_05_010.jpg 2565_05_05_011.jpg 2565_05_05_012.jpg

2565_05_05_013.jpg 2565_05_05_014.jpg 2565_05_05_015.jpg

2565_05_05_016.jpg 2565_05_05_017.jpg 2565_05_05_018.jpg

2565_05_05_019.jpg 2565_05_05_020.jpg 2565_05_05_021.jpg

2565_05_05_022.jpg 2565_05_05_023.jpg 2565_05_05_024.jpg

2565_05_05_025.jpg 2565_05_05_026.jpg 2565_05_05_027.jpg

2565_05_05_028.jpg 2565_05_05_029.jpg 2565_05_05_030.jpg

2565_05_05_031.jpg 2565_05_05_032.jpg 2565_05_05_033.jpg

2565_05_05_034.jpg 2565_05_05_035.jpg 2565_05_05_036.jpg

2565_05_05_037.jpg 2565_05_05_038.jpg 2565_05_05_039.jpg

2565_05_05_040.jpg 2565_05_05_041.jpg 2565_05_05_042.jpg

2565_05_05_043.jpg 2565_05_05_044.jpg 2565_05_05_045.jpg

2565_05_05_046.jpg 2565_05_05_047.jpg 2565_05_05_048.jpg

2565_05_05_049.jpg 2565_05_05_050.jpg 2565_05_05_051.jpg

2565_05_05_052.jpg 2565_05_05_053.jpg 2565_05_05_054.jpg

2565_05_05_055.jpg 2565_05_05_056.jpg 2565_05_05_057.jpg

2565_05_05_058.jpg 2565_05_05_059.jpg 2565_05_05_060.jpg

2565_05_05_061.jpg 2565_05_05_062.jpg 2565_05_05_063.jpg

2565_05_05_064.jpg 2565_05_05_065.jpg 2565_05_05_066.jpg

2565_05_05_067.jpg 2565_05_05_068.jpg 2565_05_05_069.jpg

2565_05_05_070.jpg 2565_05_05_071.jpg 2565_05_05_072.jpg

2565_05_05_073.jpg 2565_05_05_074.jpg 2565_05_05_076.jpg

2565_05_05_078.jpg 2565_05_05_080.jpg 2565_05_05_081.jpg

2565_05_05_084.jpg 2565_05_05_085.jpg 2565_05_05_101.jpg

2565_05_05_102.jpg 2565_05_05_103.jpg 2565_05_05_104.jpg

2565_05_05_105.jpg 2565_05_05_107.jpg 2565_05_05_112.jpg

2565_05_05_113.jpg 2565_05_05_115.jpg 2565_05_05_116.jpg

2565_05_05_117.jpg 2565_05_05_118.jpg 2565_05_05_119.jpg

2565_05_05_121.jpg 2565_05_05_122.jpg 2565_05_05_123.jpg

2565_05_05_125.jpg 2565_05_05_126.jpg 2565_05_05_128.jpg

2565_05_05_129.jpg 2565_05_05_130.jpg 2565_05_05_131.jpg

2565_05_05_132.jpg 2565_05_05_133.jpg 2565_05_05_135.jpg

2565_05_05_136.jpg 2565_05_05_137.jpg 2565_05_05_139.jpg

2565_05_05_140.jpg 2565_05_05_141.jpg 2565_05_05_142.jpg

2565_05_05_143.jpg 2565_05_05_144.jpg 2565_05_05_149.jpg

2565_05_05_152.jpg 2565_05_05_154.jpg 2565_05_05_155.jpg

2565_05_05_157.jpg 2565_05_05_158.jpg 2565_05_05_159.jpg

2565_05_05_160.jpg 2565_05_05_161.jpg 2565_05_05_162.jpg

2565_05_05_163.jpg 2565_05_05_164.jpg 2565_05_05_165.jpg

2565_05_05_166.jpg 2565_05_05_167.jpg 2565_05_05_168.jpg

2565_05_05_169.jpg 2565_05_05_170.jpg 2565_05_05_171.jpg

2565_05_05_172.jpg 2565_05_05_173.jpg 2565_05_05_174.jpg

2565_05_05_175.jpg 2565_05_05_176.jpg 2565_05_05_177.jpg

2565_05_05_178.jpg 2565_05_05_179.jpg 2565_05_05_180.jpg

2565_05_05_181.jpg 2565_05_05_182.jpg 2565_05_05_183.jpg

2565_05_05_184.jpg 2565_05_05_185.jpg 2565_05_05_186.jpg

2565_05_05_187.jpg 2565_05_05_188.jpg 2565_05_05_189.jpg

2565_05_05_190.jpg 2565_05_05_191.jpg 2565_05_05_192.jpg

2565_05_05_193.jpg 2565_05_05_194.jpg 2565_05_05_195.jpg

2565_05_05_196.jpg 2565_05_05_197.jpg 2565_05_05_198.jpg

2565_05_05_199.jpg 2565_05_05_200.jpg 2565_05_05_201.jpg

2565_05_05_202.jpg 2565_05_05_203.jpg 2565_05_05_204.jpg

2565_05_05_205.jpg 2565_05_05_206.jpg 2565_05_05_207.jpg

2565_05_05_208.jpg 2565_05_05_209.jpg 2565_05_05_210.jpg

2565_05_05_211.jpg 2565_05_05_212.jpg 2565_05_05_213.jpg

2565_05_05_214.jpg 2565_05_05_215.jpg 2565_05_05_216.jpg

2565_05_05_217.jpg 2565_05_05_218.jpg 2565_05_05_219.jpg

2565_05_05_220.jpg 2565_05_05_221.jpg 2565_05_05_222.jpg

2565_05_05_223.jpg 2565_05_05_224.jpg 2565_05_05_225.jpg

2565_05_05_226.jpg 2565_05_05_227.jpg 2565_05_05_228.jpg

2565_05_05_229.jpg 2565_05_05_230.jpg 2565_05_05_231.jpg

2565_05_05_232.jpg 2565_05_05_233.jpg 2565_05_05_234.jpg

2565_05_05_235.jpg 2565_05_05_236.jpg 2565_05_05_237.jpg

2565_05_05_238.jpg 2565_05_05_239.jpg 2565_05_05_240.jpg

2565_05_05_241.jpg 2565_05_05_242.jpg 2565_05_05_243.jpg

2565_05_05_244.jpg 2565_05_05_245.jpg 2565_05_05_246.jpg

2565_05_05_247.jpg 2565_05_05_248.jpg 2565_05_05_249.jpg

2565_05_05_250.jpg 2565_05_05_251.jpg 2565_05_05_252.jpg

2565_05_05_253.jpg 2565_05_05_254.jpg 2565_05_05_255.jpg

2565_05_05_256.jpg 2565_05_05_257.jpg 2565_05_05_258.jpg

2565_05_05_259.jpg 2565_05_05_260.jpg

ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ / ข่าว : พิจารณา สามนจิตติ / กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม