25650621b 001"ปศุสัตว์โชว์มาตรการคุมโรค ASF ในหมูเยี่ยมยอดในอาเซียน ฟิลิปปินส์ขอดูงานนำไปประยุกต์ใช้ในประเทศ"


นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายนายสัตวแพทย์วัชรพล โชติยะปุตตะ ผู้อำนวยการกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ เป็นผู้แทนฝ่ายแทนในการประชุมหารือกับคณะเจ้าหน้าที่จาก Department of Agriculture; DA (กระทรวงเกษตร) แห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ จำนวน 12 คน นำโดย Dr. Ruth Sonaco, Director of National Livestock Program (NLP) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ภายใต้กระทรวงเกษตรของฟิลิปปินส์ ได้แก่ Bureau of Animal Industry (BAI), Philippines Carabao Center (PCC), National Meat Inspector Service (NMIS), National Dairy Authority (NDA), Batangas Egg Producer Cooperatives (BEPCO) และ Ms. Annalyn Lopez; Agricultural Attache; ทูตเกษตรของประเทศฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทย พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นประสบการณ์เกี่ยวกับการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ของประเทศไทย ในวันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์
สืบเนื่องจากรายงานการระบาดของโรค ASF ในสุกรที่มีการระบาดทั่วโลกและในประเทศเพื่อนบ้านโดยรอบของประเทศไทย กรมปศุสัตว์ ประเทศไทยได้ดำเนินการมีมาตรการในการควบคุมป้องกันโรคอย่างเข้มงวดต่อเนื่อง ครอบคลุมทุกมิติ มีการบังคับใช้กฎหมาย การควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์ การสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้อง การยกระดับเป็นวาระแห่งชาติ ตลอดจนการสร้างเครือข่ายประสานงานบูรณาการร่วมมือทุกหน่วยงาน จนสามารถควบคุมป้องกันโรคได้อย่างดีเยี่ยมสามารถป้องกันโรคได้นานถึง 2 ปี และเมื่อมีรายงานพบโรคสามารถควบคุมโรคได้อย่างทันที จนผลสำเร็จปัจจุบันสถานการณ์โรคสงบ ไม่พบการรายงานการเกิดโรคแล้ว (ZERO REPORT) ในประเทศไทย ทางฟิลิปปินส์ได้สอบถามถึงนโยบายและแนวทางควบคุม ป้องกันและเฝ้าระวังโรค ASF ในประเทศไทย เพื่อนำไปเปรียบเทียบกับมาตรการในประเทศ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการป้องกันควบคุมโรคของฟิลิปปินส์ นอกจากนี้ได้สอบถามถึงการทำวัคซีนป้องกันโรค ASF ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยอยู่ระหว่างขั้นตอนการพัฒนาและศึกษาการผลิตวัคซีน เพื่อนำไปเป็นต้นแบบของภูมิภาคในอาเซียนต่อไป
กรมปศุสัตว์จะดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเข้มงวดต่อเนื่อง เป็นประเทศผู้นำในการควบคุมโรคในภูมิภาคอาเซียนและพร้อมยินดีร่วมมือกับประเทศต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน และจะดำเนินการเพื่อขอคืนสถานะสภาพปลอดโรค ASF จากองค์การสุขภาพสัตว์โลก (WOAH) ต่อไป ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือ www.dld.go.th หรือแอปพลิเคชัน DLD 4.0 หรือสายด่วนกรมปศุสัตว์ 063-225 -6888 ได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง


บันทึก
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็น
ยอมรับทั้งหมด
ปฏิเสธทั้งหมด
Essential
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องยอมรับให้เปิดใช้งาน
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้
ยอมรับ
Functional
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งาน สามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เท่านั้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เนื่องจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์มีการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเว็บไซต์อื่นหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยกรมปศุสัตว์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เป็นต้น โดยผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ