2565 07 25 0001

วันที่ 25 ก.ค.65 เวลา 13.30 น. น.สพ.ประภาส ภิญโญชีพ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบนโยบายฯ รับฟังรายงานผลการดำเนินงาน ปี65 แผนงานประจำปี 2566 และผลงานเด่น ตามภารกิจ พันธกิจ ของกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ และปัญหาอุปสรรค เกี่ยวข้องกับงานด้านผลิตสัตว์
ประชุม ณ ห้องประชุมชัยอัศวรักษ์ ชั้น2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ

  

2565_07_25_0001.jpg 2565_07_25_0002.jpg 2565_07_25_0003.jpg

2565_07_25_0004.jpg 2565_07_25_0005.jpg 2565_07_25_0006.jpg

2565_07_25_0007.jpg 2565_07_25_0008.jpg 2565_07_25_0009.jpg

2565_07_25_0010.jpg 2565_07_25_0011.jpg 2565_07_25_0012.jpg

2565_07_25_0013.jpg 2565_07_25_0014.jpg 2565_07_25_0015.jpg

2565_07_25_0016.jpg 2565_07_25_0017.jpg 2565_07_25_0018.jpg

2565_07_25_0019.jpg

ภาพ ฉัตรชัย นวลปลอด / ข่าว ทีมเลขาหน้าห้องรองอธิบดี