28 07 65 01

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 8.00 น. นายสำราญ สาราบรรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 โดย นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมลงนามถวายพระพรฯ ณ ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง

ภาพ ธงชัย สาลี สลก. 
28_07_65_01.jpg 28_07_65_02.jpg 28_07_65_03.jpg

28_07_65_04.jpg 28_07_65_05.jpg 28_07_65_06.jpg

28_07_65_07.jpg 28_07_65_08.jpg 28_07_65_09.jpg

28_07_65_10.jpg 28_07_65_11.jpg 28_07_65_12.jpg

28_07_65_13.jpg 28_07_65_14.jpg 28_07_65_15.jpg

28_07_65_16.jpg 28_07_65_17.jpg 28_07_65_18.jpg

28_07_65_19.jpg 28_07_65_20.jpg