2565 08 04b 001รมว.เกษตรฯ เปิดงานส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาดสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นที่ถิ่นสู่ตลาดยุคใหม่ ด้านหม่อนไหม

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาดสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นที่ถิ่นสู่ตลาดยุคใหม่ ด้านหม่อนไหม ในส่วนกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมงาน ณ บริเวณเจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M ศูนย์การค้าไอคอนสยาม กรุงเทพฯ

ในการจัดงานครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหม เพื่อให้คนรุ่นใหม่และบุคคลทั่วไปได้เห็นความสำคัญของผ้าไหมไทย อีกทั้งยังเป็นการหาช่องทางเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร กลุ่มผู้ทอผ้าไหม และผู้ประกอบการผ้าไหมอีกด้วย

2565_08_04b_001.jpg 2565_08_04b_002.jpg 2565_08_04b_003.jpg

2565_08_04b_004.jpg 2565_08_04b_005.jpg 2565_08_04b_006.jpg

2565_08_04b_007.jpg 2565_08_04b_008.jpg 2565_08_04b_009.jpg

2565_08_04b_010.jpg 2565_08_04b_011.jpg 2565_08_04b_012.jpg

2565_08_04b_013.jpg 2565_08_04b_014.jpg 2565_08_04b_015.jpg

2565_08_04b_016.jpg 2565_08_04b_017.jpg 2565_08_04b_018.jpg

2565_08_04b_019.jpg

ภาพ/ข่าว กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์