2565 08 05 001


วัน​ศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 9.30 น.
นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์​โสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับรอง GHPs และระบบ HACCP ในสถาน​ประกอบ​การเพื่อการส่งออก ครั้งที่ 8/2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (zoom meeting) พร้อมด้วย นางธนิดา หรินทรานนท์ ผชช.ด้านมาตรฐานการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ นางสาวคชาภรณ์ เต็มยอด ผชช.ด้านพัฒนาระบบและรับรองคุณภาพเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ นายอภินันท์​ คงนุรัตน์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและรับรอง​มาตรฐาน​สินค้า​ปศุสัตว์​​ นายอนุชา มุมอ่อน ผอ.กลุ่มตรวจสอบมาตรฐานด้านการปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อพิจารณาการรับรองโรงงานใหม่และโรงงานเดิมที่ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ให้มีคุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องตามข้อกำหนดของกรมปศุสัตว์ ประเทศคู่ค้า และตามหลักสากล สร้างความเชื่อมั่นต่อคู่ค้าในระบบการผลิตอาหารปลอดภัยของไทย สามารถขยายตลาดและเพิ่มศักยภาพแข่งขันได้ในตลาดโลก ยกระดับการผลิตสินค้าปศุสัตว์ ส่งออกสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง
โดยปัจจุบันมีโรงงานที่ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์และมีการส่งออกแล้วกว่า 339 แห่ง ทั้งนี้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถค้นหาได้ที่ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือโทร 026534444 ต่อ 3132, 3155
ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

2565_08_05_001.jpg 2565_08_05_002.jpg 2565_08_05_003.jpg

2565_08_05_004.jpg 2565_08_05_005.jpg 2565_08_05_006.jpg

2565_08_05_007.jpg 2565_08_05_008.jpg 2565_08_05_009.jpg

2565_08_05_010.jpg 2565_08_05_011.jpg 2565_08_05_012.jpg

2565_08_05_013.jpg 2565_08_05_014.jpg 2565_08_05_015.jpg

ภาพ ฉัตรชัย นวลปลอด  กลุ่มเผยแพร่ / สลก. / ข่าว มณฑิรา ชินอรุณชัย / สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์