2565 09 15b 006

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. ดร.เฉลิมชัย  ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยมีนายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวรายงาน นายพงษ์พันธ์  ธรรมมา รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์กรรัตน์  คุ้มกระ ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี พร้อมประชาชน และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ทั้งนี้ ในงานดังกล่าวได้มีพิธีสงฆ์และพิธีมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค เพศเมีย จำนวน ๙๐ ตัว เพื่อนำไปส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรตามหลักเกณฑ์ของโครงการธนาคารโค - กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ นอกจากนี้ประธานในพิธีและคณะยังได้มอบป้ายมาตรฐานฟาร์มให้แก่เกษตรกร จำนวน 3 ราย ป้ายปศุสัตว์ OK ให้แก่ผู้ประกอบการ จำนวน 3 ราย  ณ โรงเรียนนิคม-สร้างตนเองเขื่อนเพชร (พิบูลสงเคราะห์1) ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

 
2565_09_15b_001.jpg 2565_09_15b_002.jpg 2565_09_15b_003.jpg

2565_09_15b_004.jpg 2565_09_15b_005.jpg 2565_09_15b_006.jpg

2565_09_15b_007.jpg 2565_09_15b_008.jpg 2565_09_15b_009.jpg

2565_09_15b_010.jpg 2565_09_15b_011.jpg 2565_09_15b_012.jpg

2565_09_15b_013.jpg 2565_09_15b_014.jpg 2565_09_15b_015.jpg

ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง / ข่าว วรรณกร ชัยรัตน์ / เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ / กรมปศุสัตว์