2565 09 15d 001นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ตรวจเยี่ยมชมนวัตกรรม และผลการดำเนินงานต่างๆของศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครพนม

วันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 15.00น.นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ตรวจเยี่ยมชมนวัตกรรม และผลการดำเนินงานต่างๆของศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครพนม โดยมีนายสมัย ศรีหาญ ผู้อำนวยการศูนย์ฯและคณะให้การต้อนรับ โดยรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ได้ให้คำชื่นชมในผลการปฎิบัติงานผลิตสัตว์ ฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี ตลอดจนให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งแนะนำให้บูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานเพื่อนำความรู้ไปช่วยเหลือเกษตรกรให้ได้มากที่สุด ณ.ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครพนม อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม

2565_09_15d_001.jpg 2565_09_15d_002.jpg 2565_09_15d_003.jpg

2565_09_15d_004.jpg 2565_09_15d_005.jpg 2565_09_15d_006.jpg

ภาพ/ข่าว : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ / สลก.