21 09 65 01

กรมปศุสัตว์ร่วมแสดงความยินดีวันสถาปนากรมประมงครบรอบปีที่ 96

วันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 10.30 น. นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานวันสถาปนากรมประมง ครบรอบปีที่ 96 และวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565 ภายใต้ธีม "ยืนหยัดเพื่อพัฒนา และขับเคลื่อนการประมงของไทยอย่างยั่งยืน" โดย นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง กล่าวต้อนรับ และนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา เลขานุการกรม ร่วมแสดงความยินดีฯ  ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง กรุงเทพฯ

ภาพ ธงชัย สาลี สลก

21_09_65_01.jpg 21_09_65_02.jpg 21_09_65_03.jpg

21_09_65_04.jpg 21_09_65_05.jpg 21_09_65_06.jpg

21_09_65_07.jpg 21_09_65_08.jpg 21_09_65_09.jpg

21_09_65_10.jpg 21_09_65_11.jpg 21_09_65_12.jpg

21_09_65_13.jpg 21_09_65_14.jpg 21_09_65_15.jpg

21_09_65_16.jpg 21_09_65_17.jpg 21_09_65_18.jpg

21_09_65_19.jpg 21_09_65_20.jpg 21_09_65_21.jpg

21_09_65_22.jpg