22 09 65 02
รัฐมนตรีเกษตร กรมปศุสัตว์ ร่วมหารือเอกอัครราชทูตอาณาจักรสเปน ประจำประเทศไทย
วันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 11.00 น. ดร. เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้การต้อนรับ นายเฟลิเป เด ลา โมเรนา กาซาโด (H.E. Mr. Felipe de la Morena Casado) เนื่องในโอกาสที่เข้ารับหน้าที่เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสเปน ประจำประเทศไทย เมื่อเดือนพฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา โดย นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์วัชรพล โชติยะปุตตะ ผู้อำนวยการกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ และผู้แทนจาก กรป. และ กสก. เข้าร่วมหารือฯ ณ ห้องรับรอง 112 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
พร้อมกันนี้ฝ่ายไทยและสเปนได้หารือกันในประเด็นของสินค้าเกษตรทั้งด้านสินค้าประมง พืชผักผลไม้ และปศุสัตว์เพื่อกระชับความสัมพันธ์และเสริมสร้างความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างกันให้ดียิ่งขึ้นไป โดยในส่วนของกรมปสุสัตว์ได้มีการติดตามประเด็นการส่งออกและนำเข้าสินค้าปศุสัตว์ระหว่าง 2 ประเทศ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและการประสานงานที่ดีอย่างต่อเนื่องกันต่อไป
ภาพ ธงชัย สาลี สลก /ข่าวคณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์
22_09_65_01.jpg 22_09_65_02.jpg 22_09_65_03.jpg

22_09_65_04.jpg 22_09_65_05.jpg 22_09_65_06.jpg

22_09_65_07.jpg 22_09_65_08.jpg 22_09_65_09.jpg

22_09_65_10.jpg 22_09_65_11.jpg 22_09_65_12.jpg

22_09_65_13.jpg