2565 11 29c 0003"กรมปศุสัตว์ ร่วมหารือความร่วมมือกับคณะสภาธุรกิจอาเซียน-สหภาพยุโรป (EU-ASEAN Business Council: EU-ABC)

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนคณะสภาธุรกิจอาเซียน-สหภาพยุโรป (EU-ASEAN Business Council: EU-ABC) (บริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ในยุโรปที่ดำเนินธุรกิจอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) ในโอกาสที่เดินทางมาเยือนประเทศไทย และร่วมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่าง EU-ABC กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในเรื่อง Thailand 4.0 รวมถึงการส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งในส่วนกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์วัชรพล โชติยะปุตตะ ผู้อำนวยการกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมหารือในประเด็น ดังนี้

- มาตรการควบคุมราคาน้ำนมที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาในการปรับขึ้นราคาจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมให้สอดคล้องกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นหลังจากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบการปรับเพิ่มราคารับซื้อน้ำนมดิบ
- การพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์ระบบจัดสรรโควตานมโรงเรียนให้สมดุลกับอุปสงค์และอุปทานของน้ำนมดิบ
- มาตรการเคลื่อนย้ายสินค้าเกษตรเกี่ยวข้องกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและสถานะการเคลื่อนย้ายสินค้าของไทยภายใต้มาตรการการเคลื่อนย้ายอย่างเสรี
- การขยายขอบเขตและเพิ่มประเภทสินค้าที่เกี่ยวข้องกับกรมปศุสัตว์ ให้เป็นไปตามที่รัฐสภายุโรปปรับข้อเสนอของคณะกรรมาธิการยุโรปเรื่องบังคับว่าด้วยสินค้าที่ปลอดจากการทำลายป่า (Regulation on Deforestation Free Products)
- ขั้นตอนการดำเนินงานและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการนำเข้าสินค้าเนื้อสัตว์ แผนงานในการประเมินความเสี่ยงและกระบวนการนำเข้า เพื่อให้สามารถดำเนินการพิจารณาการนำเข้าสินค้าจากสมาชิกสหภาพยุโรป

ณ ห้องประชุม 134 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนิน กรุงเทพฯ

 

ภาพ : เอก นกแสง / ข่าว : จิราภรณ์ เกตุบูรณะ / กลุ่มเผยแพร่ฯ / สลก.


บันทึก
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็น
ยอมรับทั้งหมด
ปฏิเสธทั้งหมด
Essential
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องยอมรับให้เปิดใช้งาน
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้
ยอมรับ
Functional
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งาน สามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เท่านั้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เนื่องจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์มีการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเว็บไซต์อื่นหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยกรมปศุสัตว์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เป็นต้น โดยผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ