2566 01 19c 011

กรมปศุสัตว์ลงพื้นที่สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน แนะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่เป็นของไหว้ในช่วงเทศกาลตรุษจีนจากแหล่งจำหน่ายที่น่าเชื่อถือ ย้ำเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบกระบวนการผลิตเนื้อสัตว์ที่ได้มาตรฐาน สะอาด ถูกสุขลักษณะ เพื่อความปลอดภัยและสุขภาพของประชาชน 
 
วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ตรวจเยี่ยมร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ในตลาดสดธนบุรี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นตลาดสดที่มีมาตรฐานและสุขอนามัยของสถานที่จำหน่ายสินค้าซึ่งมีสถานที่จำหน่าย “ปศุสัตว์ OK”ภายในตลาด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคที่มาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เป็นของไหว้ในเทศกาลตรุษจีน 
 
นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลตรุษจีนของทุกปีเทศกาลมงคลแห่งความสุข ชาวไทยเชื้อสายจีน นิยมเลือกซื้อของไหว้จำพวก เนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อเป็ด รวมถึงไข่ไก่ไข่เป็ด ทำให้อัตราการบริโภคผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์จะมีปริมาณที่สูงขึ้น ประกอบกับประเทศไทยได้มีการผ่อนคลายมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้เทศกาลตรุษจีนที่จะถึงนี้ประชาชนออกมาจับจ่ายเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เป็นส่วนประกอบในพิธีไหว้ขอพรเทพเจ้าและบรรพบุรุษมากกว่าปีที่ผ่านมา ดังนั้นเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และผู้ประกอบการโรงงานแปรรูปจะต้องเตรียมความพร้อมในการผลิตเนื้อสัตว์ที่ได้มาตรฐาน สะอาดถูกสุขลักษณะ กรมปศุสัตว์ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ  มีหน้าที่ในการกำกับดูแล การผลิตเนื้อสัตว์ตลอดทั้งกระบวนการตั้งแต่ฟาร์มจนถึงมือผู้บริโภค จึงเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบกระบวนการผลิตเนื้อสัตว์ยิ่งขึ้นให้ผู้บริโภคได้รับผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่ได้มาตรฐาน สะอาดถูกสุขลักษณะและสุขอนามัยเพื่อความปลอดภัยและสุขภาพของประชาชน 
 
นอกจากนี้ นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล ยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่ากรมปศุสัตว์ได้สั่งการให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบกระบวนการผลิตเนื้อสัตว์ โดยการตรวจเยี่ยมร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ในตลาดสดแต่ละพื้นที่ ในช่วงเทศกาลตรุษจีน 2566 นี้ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่ไม่เหมาะสมต่อการบริโภค รวมถึงเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน พร้อมทั้งได้แนะนำให้พี่น้องประชาชนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์จากแหล่งจำหน่ายที่น่าเชื่อถือ โดยต้องมีความสะอาดถูกสุขลักษณะ สามารถตรวจสอบย้อนกลับไปถึงแหล่งผลิตได้ ทั้งนี้ พี่น้องประชาชนที่พบเห็นการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ที่ไม่ได้มาตรฐาน ไม่เหมาะสมที่จะนำมาบริโภค หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมาย กรุณาแจ้งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหรือสำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ สายด่วนกรมปศุสัตว์ 063-225-6888 หรือผ่านแอพพลิเคชั่น DLD 4.0 ได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง 
*********************************
 
ข้อมูล/ข่าว : สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
ภาพ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
 

บันทึก
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็น
ยอมรับทั้งหมด
ปฏิเสธทั้งหมด
Essential
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องยอมรับให้เปิดใช้งาน
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้
ยอมรับ
Functional
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งาน สามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เท่านั้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เนื่องจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์มีการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเว็บไซต์อื่นหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยกรมปศุสัตว์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เป็นต้น โดยผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ