2566 03 13a 018

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมงานวันช้างไทย พ.ศ. 2566 ภายใต้หัวข้อ “ร่วมคิดใหม่ ก้าวทําไป เพื่อช้างไทย” และร่วมบรรยายในหัวข้อ พรบ.ช้างไปถึงไหน จะช่วยช้างและคนได้อย่างไร โดยมูลนิธิช้างแห่งประเทศไทยร่วมกับกรมปศุสัตว์ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช มูลนิธิโลกสีเขียว มูลนิธิสืบนาคะเสถียร สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ร่วมกันจัดงานฯ วันที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 9.00 น. ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) 
 
การจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนไทยได้ร่วมกันรําลึกและตระหนักถึงความสําคัญของช้าง ซึ่งเป็นสัตว์ประจําชาติไทย และพร้อมใจกันอนุรักษ์ช้างไทยให้คงอยู่กับชาติไทย โดยได้มีดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องทุก ๆ ปี โดยมุ่งหมายให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ร่วมกันหาทางช่วยเหลือดูแลช้างไทย ด้วยแนวทางสร้างสรรค์ใหม่ๆ อันแตกต่างไปจากที่ผ่านมา เป็นการคิดนอกกรอบ เพื่อให้ได้แนวคิดวิธีการที่อาจนําซึ่งการแก้หรือบรรเทาปัญหาช้างไทย ทั้งช้างบ้านและช้างป่า 
 
ในส่วนของกรมปศุสัตว์ได้ให้ความสำคัญและมีบทบาทภารกิจโดยตรงเกี่ยวข้องกับช้างเลี้ยง โดยมีภารกิจตาม พ.ร.บ. ป้องกันทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 และ พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 โดยที่ผ่านมากรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการฝึกอบรมนายสัตวแพทย์ในจังหวัดที่มีการเลี้ยงช้าง ให้มีความรู้ความสามารถในการดูแลสุขภาพช้าง ซึ่งกรมปศุสัตว์ดำเนินการตามภารกิจ อาทิ การให้บริการตรวจสุขภาพช้างและการถ่ายพยาธิประจำปี โดยสถาบันวิจัยและบริการสุขภาพช้างแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์ในพื้นที่ นอกจากนี้กรมปศุสัตว์ยังสนับสนุนด้านสวัสดิภาพช้าง อาทิ การส่งเสริมจัดหาอาหารช้างและเมล็ดพันธุ์พืชอาหารที่เหมาะสมกับช้างสำหรับให้เจ้าของช้างปลูกเสริมในช่วงแล้งที่ขาดอาหารตามธรรมชาติ 
 
ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์จะเร่งบูรณาการความร่วมมือในการทำงานอย่างต่อเนื่องกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม ภาคประชาสังคม และองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ สนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อช้าง ซึ่งกรมปศุสัตว์ ยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลช่วยเหลือช้างเพื่อนำไปสู่การยกระดับการคุ้มครองช้างไทยอย่างยั่งยืน
  
กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ / กรมปศุสัตว์

บันทึก
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็น
ยอมรับทั้งหมด
ปฏิเสธทั้งหมด
Essential
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องยอมรับให้เปิดใช้งาน
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้
ยอมรับ
Functional
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งาน สามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เท่านั้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เนื่องจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์มีการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเว็บไซต์อื่นหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยกรมปศุสัตว์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เป็นต้น โดยผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ