0001

“กรมปศุสัตว์ประชุมขับเคลื่อนนโยบาย DLD Co-ordinator : DLD-C ในระดับพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่”

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ระดับพื้นที่ (DLD Co-ordinator : DLD-C) จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์บุญญกฤช ปิ่นประสงค์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วม โดยที่ประชุมมีผู้อำนวยการกอง/สำนัก ได้มีการชี้แจงโครงการที่สำคัญ อาทิเช่น
- ด้านการส่งเสริมปศุสัตว์ โครงการโคล้านครอบครัว โครงการลดต้นทุนอาหารสัตว์ เพิ่มพืชอาหารหยาบ 50,000 ไร่ โครงการเสบียงอาหารสัตว์ประจำตำบล ในกรณีภัยพิบัติ การมอบประภัยให้แก่อาสาปศุสัตว์
- ด้านสุขภาพสัตว์ การฉีดวัคซีนโรคลัมปีสกิน (LSD) ให้ครอบคลุม มุ่งสู่การปลอดโรคต่อไป โรคพิษสุนัขบ้า มีวัคซีนเพียงพอ สร้างพื้นที่ปลอดโรค การฉีดวัคซีนป้องกันโรคอื่น ๆ ให้ครบถ้วน และให้เฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในพื้นที่อย่างเข้มงวด
- ด้านมาตรฐานสินค้า เรื่อง สารตกค้างในสัตว์ มาตรฐานฟาร์มไก่ไข่ และฟาร์มสุกร เป็นมาตรฐานฟาร์มบังคับ โรงฆ่าสัตว์ถูกต้องตามกฎหมาย มีพนักงานตรวจโรคสัตว์ การส่งข้อมูลฟาร์มที่ใช้ยาผสมในอาหารสัตว์ การใช้ยาสัตว์เถื่อนผ่านทางออนไลน์ในช่องทางต่างๆ
- ด้านบริหารทั่วไป เรื่องการทดแทนตำแหน่งว่าง การขอโยกย้ายบุคคลากรให้มีความเหมาะสม การพัฒนาบุคคลกรของกมปศุสัตว์ การทำงานอย่างมีความสุข เส้นทางความก้าวหน้าของอาชีพ โครงการคนดีศรีปศุสัตว์
พร้อมทั้งมีการรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานในพื้นที่ เช่น การทดแทนตำแหน่งว่างของปศุสัตว์อำเภอว่าง 11 ตำแหน่ง ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ในการนี้ ปศข.5 ผอ.กผง. ผอ.สพส. ผอ.สคบ. ผอ.กกจ ผอ.กสส. ผอ.อยส. ผอ.สอส. พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์อนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ระดับพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และคณะกรรมการ DLD-C จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ในเวลาต่อมาท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยผู้บริหารกรมปศุสัตว์ได้เยี่ยมชมร้านค้าสวัสดิการสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ซึ่งมีการจำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ที่มีคุณภาพ เช่น นมคุณภาพสูงล้านนา ไข่ไก่ ไอศครีมนมสด และสินค้าด้านทางปศุสัตว์อีกหลายอย่าง ถือเป็นการส่งเสริมทางช่องทางการจำหน่ายสินค้าด้านปศุสัตว์ของเกษตรกรอีกช่องทางหนึ่งด้วย

**********************

“ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง”

 

 กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ / กรมปศุสัตว์

บันทึก
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็น
ยอมรับทั้งหมด
ปฏิเสธทั้งหมด
Essential
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องยอมรับให้เปิดใช้งาน
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้
ยอมรับ
Functional
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งาน สามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เท่านั้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เนื่องจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์มีการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเว็บไซต์อื่นหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยกรมปศุสัตว์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เป็นต้น โดยผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ