25560220 2นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาโครงการ “คนภูมิภาค : กลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานกรมปศุสัตว์” ณ โรงแรมนภาลัย จ.อุดรธานี อ่านรายละเอียด