25560726 1นายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นำคณะสื่อมวลชนดูงานด้านปศุสัตว์ในพื้นที่ภาคเหนือ จังหวัดลำพูน และจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2556 อ่านรายละเอียด