25560816 1นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานตัดริบบิ้น เปิดร้านอาหารสวัสดิการกรมปศุสัตว์ ในวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2556 ณ ลานหน้าตึกจักรพิชัย กรมปศุสัตว์ ราชเทวี ในการนี้อธิบดีกรมปศุสัตว์ให้เกียรติมอบโล่ขอบคุณ สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย ในฐานะที่ให้การสนับสนุนการปรับปรุงโรงอาหารกรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด