25560924 1นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ตรวจความพร้อมร้านนิทรรศการด้านปศุสัตว์ ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส เพื่อเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะเสด็จพระราชดำเนินในงานของดีเมืองนรา ในวันที่ 24 กันยายน 2556 ณ จังหวัดนราธิวาส อ่านรายละเอียด