25560924 1นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุม ชุมนุมนักปฏิบัติ เรื่องการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านในส่วนกลาง และระบบ e-GP ณ กรมปศุสัตว์ กทม. อ่านรายละเอียด