25590801 2นายสัตวแพทย์ไพโรจน์ เฮงแสงชัย รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมสรุปและประเมินผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน โครงการความร่วมมือไทย-ลาวในการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรคไข้หวัดนก ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-30 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมพาราไดซ์ จังหวัดอุดรธานี

อ่านรายละเอียด