25570929 1นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นธานการประชุมงานเกษตรกรเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี และเดินทางไปเป็นประธานเปิดฟาร์มเกษตรกรเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี (โคเนื้อ) ชื่อ บุญโฮมฟาร์ม ในอำเภอมัญจาคีรี ขอนแก่น ซึ่งเป็นความสำเร็จของศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ ขอนแก่น สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ที่ได้ดำเนินงานตามนโยบายให้บูรณาการการทำงานลงไปที่ฟาร์มเกษตรกรเครือข่าย ทำให้ฟาร์ม มีการใช้พันธุกรรมสัตว์พันธุ์ดี(โคเนื้อ) ของกรมปศุสัตว์     อ่านรายละเอียด