25571001 1นายสัตวแพทย์นิรันดร เอื้องตระกูลสุข หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการแถลงข่าวกิจกรรม “วันไข่โลก 2014”ตวแพทย์หญิงวิมลพร ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์และรายละเอียดของงาน วันที่ 30 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุม 135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์        อ่านรายละเอียด