25571014 5สำนักงาน ก.พ.ร.จัดงานสัมมนาวิชาการ : ระบบราชการกับการปฏิรูปประเทศและพิธีมอบรางวัล ประจำปี พ.ศ. 2557 โดย หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน สัมมนาวิชาการ : ระบบราชการกับการปฏิรูปประเทศ และ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีมอบรางวัล ประจำปี พ.ศ. 2557 โดย นายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์ ,นายสัตวแพทย์ธนิตย์  เอนกวิทย์, สัตวแพทย์หญิง ดร.วิมลพร ธิติศักดิ์, นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะฯร่วมรับรางวัลฯ  ณ หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพฯ      อ่านรายละเอียด