25571015 2วันที่ 9 ตุลาคม 2557 นายสัตวแพทย์ธนิตย์  เอนกวิทย์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ตรวจเยี่ยมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์และทีมงาน พร้อมทั้งหัวหน้าสถานีวิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์นครสวรรค์ ร่วมต้อนรับ     อ่านรายละเอียด