25571027 5รอธ.ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์นครราชสีมา และสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ปากช่อง เพื่อศึกษาข้อมูลสภาพการบริหารจัดการฟาร์มเพื่อการควบคุมป้องกันโรคสัตว์ การคัดและย้ายโคเนื้อออกจาก สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ปากช่อง ตามแผนการวืจัยและผลิตสัตว์ของกรมปศุสัตว์ รวมทั้งเน้นย้ำการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล     อ่านรายละเอียด