25580623 12นายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธาน ในพิธีทำลายสินค้าปศุสัตว์ซึ่งนำเข้าโดยผิดกฎหมายที่กรมปศุสัตว์รับผิดชอบ วันที่ 19 มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์กักกันสัตว์ ด่านเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี     อ่านรายละเอียด