25581022 4ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ ประธานที่ปรึกษามูลนิธิ สพ.สก. เป็นประธานในการประชุมจัดตั้งมูลนิธิสัตวแพทย์พระราชทาน ในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยนายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมฯ วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์    อ่านรายละเอียด