25590607 1นายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานในด้านปศุสัตว์ ครั้งที่ 8/2559 ณ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ    อ่านรายละเอียด