ข่าวสารผู้บริหารกรม

 

25631116 2

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการวิจัยด้านปศุสัตว์ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 2/2563 และมอบนโยบายแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง 6 แห่ง กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ แนวทางการทำงานเพื่อพัฒนา ทดลอง ศึกษาวิจัย ด้านปศุสัตว์ ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ่านรายละเอียด

25631116 1

วันพฤหัสบดี​ที่​ 12​ พฤศจิกายน​ 2563​ เวลา​ 13.00 น.​ นายสัตวแพทย์สรวิศ​ ธานีโต​ อธิบดีกรมปศุสัตว์​ มอบหมาย นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล​ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์​ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.​ 2564 และมอบนโยบายการดำเนินงาน โดยมี นายสัตวแพทย์สาโรช งามขำ ผู้ทรงคุณวุฒิกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์ณรงค์ เลี้ยงเจริญ ผอ.สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์​ หัวหน้าศูนย์ สถานี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง​ ในสังกัดสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุม​ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน​และความก้าวหน้าการดำเนินงานของปีงบประมาณ​ พ.ศ.​ 2563 อ่านรายละเอียด

25631112 1

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาจัดสรรโควตาและอัตราภาษีนำเข้านมผงขาดมันเนย นมดิบ และนมพร้อมดื่มครั้งที่ 3/2563
การประชุมมีเรื่องเพื่อทราบและพิจารณาดังนี้ อ่านรายละเอียด

25631112 3

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโตอธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/2564 การประชุมมีเรื่องเพื่อทราบและพิจารณาดังนี้ อ่านรายละเอียด

25631110 3

วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30​ น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมการชี้แจงแนวทางการสมัครขอรับรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ โดยมีผู้เข้าประชุมจาก ผู้แทนหน่วยงานส่วนกลาง​ ​และหน่วยงานส่วนภูมิภาคทั่วประเทศผ่านระบบ conference