พิธีไถ่ชีวิตโค–กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ณ วัดราชาธิวาสวิหาร

พิธีไถ่ชีวิตโค–กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ณ วัดราชาธิวาสวิหาร เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มีพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติร่วมกับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ สถาบันพระปกเกล้า และวัดราชาธิวาสได้จัดโครงการไถ่ชีวิต โค – กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ โดยมี นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ กรรมการ และนายสรัญ รังคสิริ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มปิโตรเคมี ชั้นปลาย บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน )เป็นประธานในพิธีไถ่ชีวิต โค - กระบือ 79 ตัว และมีนายโอภาส ทองยงค์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์รับมอบ ในวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2559 ณ วัดราชาธิวาสวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม ภาพ/เอก ข่าว/พิจารณา กลุ่มเผยแพร่ฯ(4ต.ค.59)