อธิบดีกรมปศุสัตว์ นำเจ้าหน้าที่ ร่วมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ณ กรมปศุสัตว์

นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ นำข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ พร้อมทั้ง ลงนามถวายความอาลัย ณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ จังหวัดกรุงเทพฯ วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2559      อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม