สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้แทนกลุ่มยางพาราและไม้ ไถ่ชีวิตโค – กระบือ 79 ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ
นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานกิติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และนายฉัตรชัย ปิยะสมบัติกุล สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผู้แทนกลุ่มยางพาราและไม้ เป็นประธานในพิธีไถ่ชีวิต โค - กระบือ 79 ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดย นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้แทนกรมปศุสัตว์รับมอบเข้าโครงการธนาคารโค - กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ณ วัดราชาธิวาสวิหาร กรุงเทพฯ     อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม