25591213 1

นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมรองอธิบดี ผู้บริหารข้าราชการ พนักงานราชการ กรมปศุสัตว์ ร่วมกันบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) โดยมีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ 10 รูป และพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ จำนวน 89 ตัว มอบให้แก่เกษตรกรในโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ บางกระดี ปทุมธานี     อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม กรมปศุสัตว์