25591213 2

วัดปากน้ำภาษีเจริญ และสมาคมศิษย์หลวงพ่อวัดปากน้ำ มสจ. (ส.ศ.ป.)จัดพิธีไถ่ชีวิตโค – กระบือ จำนวน 399 ตัว เพื่อน้อมเกล้าฯ อุทิศ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้แทนรับมอบโค – กระบือ ณ วัดราชโอรสาราม เขตจอมทอง กรุงเทพฯในวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2559      อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม กรมปศุสัตว์