25591213 4

นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง เป็นประธานในพิธีมอบโค จำนวน 79 ตัว จากการไถ่ชีวิตเพื่อเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้แก่เกษตรกรสมาชิกโครงการธนาคาร โค-กระบือ เพื่อเกษตรตามพระราชดำริ โดยมี นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าววัตถุประสงค์ และผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวรับมอบโควันที่ 6 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่     อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม กรมปศุสัตว์