25591213 5

พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ เป็นประธานในพิธีจุดเทียน สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบิดาแห่งการโคนมไทย โดยมี นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ ประธานชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคเหนือ ผู้แทนกลุ่มเกษตร/สหกรณ์/ผู้ประกอบการ และพสกนิกร เข้าร่วมในพิธี วันที่ 6 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่    อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม กรมปศุสัตว์