25600316 1
นายอำนวย ปะติเส  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พลเอกประสาท สุขเกษตร ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรฯ นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นาย2560 03 13a 001สัตวแพทย์อภัย  สุทธิสังข์  อธิบดีกรมปศุสัตว์  พร้อมรองอธิบดีกรมปศุสัตว์  ผู้บริหาร  ข้าราชการ พนักงานราชการ กรมปศุสัตว์และผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีทำบุญตักบาตร  โดยมีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์  89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในนามกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   ณ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ บางกระดี จ.ปทุมธานี  อ่านรายละเอียด