ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่และบุคลากรมอบดอกดารารัตน์ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน เวลา 9.30 น. ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ นายสุรเดช สมิเปรม ร่วมกับบุคคลากรของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ มอบดอกดารารัตน์ที่บุคคลากรในสำนักงานฯช่วยกันจัดทำ จำนวน 999 ดอก ให้แก่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ สำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่จะมีขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่