25600913 2

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ ๑๑โดยมี นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ เลขานุการกรม นายสัตวแพทย์ณรงค์ เลี้ยงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ นายวิวัฒน์  ไชยชะอุ่ม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เข้าร่วมพิธี วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ ณ บริเวณพื้นที่ตลาด อ.ต.ก. ด้านทิศตะวันตก กรุงเทพฯ  อ่านรายละเอียด