25601012 1

นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ เลขานุการกรม ผู้แทนกรมปศุสัตว์ ส่งมอบดอกไม้จันทร์ จำนวน 2,989 ดอก แก่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โดยมี นายธนิตย์ เอนกวิทย์ รองปลัด ฯ เป็นผู้รับมอบ  ณ หัองประชุม 124  กระทรวงเกษตรฯ วันที่ 11 ต.ค. 60 อ่านรายละเอียด